PHILIP BAPTISES A EUNUCH FROM ETHIOPIA


 

 

,, See, here is water,what doth hinder me to be baptized?>>

   To show how important it is to beleive the Gospel and be baptised.

God will help us to understand the Bible too as He helped the Ethiopian Eunich. We must show that we want to undestand what He has written by studying the Bible,thinking very hard about it, and most important of all,asking God’s help in prayer. When we do understand what is written in the Bible we must be obedient as the Ethiopian was.

* God told philip to go towards the south by the road leading from Jerusalem to Gaza.

*Here he met an Ethiopian Eunich who was reading from Isiaah53.

*Philip sat in the chariot and explained who the prophet was talking about .He told him the Good News about the Kingdom of God and the name of the Lord Jesus Christ.

*They came to some water and the Eunuch asked to be baptised.

*How necessary it is for us to beleive the Gospel and be baptised.

STEPHEN IS STONED TO DEATH


<<Lord, lay not this sin to their charge>>

To show how important it is to understand and know God’s word and to obey God, for He watches over all  those who put their faith and trust in Him.

What we can learn?

When Stephen was brought before the sanhedrin,he knew what to say,because he had studied the Bible and God helped him.We must study the Bible too.We must let God’s words enter into our mind and heart.The Jews,who did not like the things that Stephen said ,thought that God lived in the Temple,built by Herod. But God is in heaved.He waches over us if we put our faith and trust in him. We must always remember that it does not matter where we worship God ,but how we worship Him.

Stephen  will rise from the dead when jesus comes back to the earth. And if ,when we grow older,we are faithful and obedient to God’s will.God will raise us from the dead too. Then we can live in the Kingdom with Stephen was to forgive his enemies.we will probably never have to put up with people throwing stones at us ,but whatever people do to hurt us we must be ready to love our enemies and forgive them.

 • Stephen was ayoung man chosen to help the Apostles in preaching the Gospel.Because he taught that Jesus was the son of God,He was brought before the Jewish sanhedrin.
 • He reminded them of Abraham,Isaac and Jacob and of Moses and Joshua,Who all worshipped god and pleased Him before there was a Temple.
 • God is everywhere by His spirit which fills heaven and earth. He does not live in a temple
 • He spoke of the prophets and how the people of Israel had continually hurt and killed them.And now theyhad killed the Lord Jesus Christ.
 • For this the santhedrin took him out of the city to stone him,placing their coats at Saul’s feet.
 • Stephen Knelt and prayed that God woul forgive these men ,then he died.
 • Stephen will be raised from the dead when the Lord jesus Christ returns to the earth to …………………………………

ANANIAS AND SAPPHIRA


You  have not lied unto men but unto God.

To show that God knows our very thoughts.We cannot hide anything from Him;so we must serve Him sincerely.

We must not think that we can hide things from God. He even knows our thoughts,though we might try to keep them secret! If we try to hide things from God we may not fall down dead,but we can be sure that God will punish us when jesus returns to the earth again.We must remember that it is much more important to obey God than to receive the praise of men.

Many people sold some of their land and houses and brought the money to the apostles to help those in need.

Ananias and sapphira sold some land and brought some of the money to the apostles pretending it was all the money they got.They wanted praise for what they had done.

They were really telling a lie. They lied to God,Peter knew this by the power of the Holy spirit. Both Ananias and Sapphira died.

God used His Holy spirit not only to heal ,but to pinish as well.

How Important it is that we remember to obey God , for He knows our very thoughts .We cannot hide anything from His all-seeing eyes.

Good Blog

Good Reading

THE LAME MAN AT THE GATE


THE LAME  MAN AT THE GATE

” In the name of Jesus Christ of Nazareth.rise up and walk”

To show the wonderful power of God used for teaching and healing”

 

GOD has given us something more precious than silver or gold. He has not given us His Holly spirit so that we can heal people, but He has given us the Bible, which is his word If we believe and obey God,s word and are baptized, He will give us eternal life. We know He can do this because He will give us eternal life. We know He can do this because He raised Jesus from the dead and through the power of His spirit healed the lame man at the beautiful Gate of the Temple.

We Must Remember that:

 • For over 40 years this man had been lame.
 •  Each day he was brought to the Beautiful Gate outside the temple where he begged for alms or money.
 •  When Peter and John went into the Temple at the time of prayer asked them for alms.
 •  Peter replied,” Silver and Gold have I none, but such as I have I give thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth rise up and walk.”
 •  Peter took the lame man by the right hand and immediately the lame man stood up, leaping and walking and went into the Temple praising God.
 •  Many people believed what Peter said when he told them God had healed the lame man to prove that what he said was true.
 •  The Priests and Sadducee s and rulers of the Temple were annoyed and put Peter and john into prison.
 • God has given us His word and if we believe and obey Him by being baptized and doing his will , he will give us eternal life.

BIBLIA


Lesson 1

KUUSU  BIBLIA

Biblia ina tufundisha wazi  kwamba  ni kitabu cha Mungu  kilicho andikwa na wanadamu kwa uwezo wa roho mtakatifu.

Biblia ni maandiko matakatifu ambacho kinaleta  amani na furaha . Zaidi sana biblia  ina tujibu wakati tunapo kuwa na maswali mbalimbali  kuusu  uwepo wetu na mwisho wetu( yaani  Tangu umbaji hadi mwisho wetu) na kutonyesha  mambo yaliyo mema na yaliyo mabaya mbele za Mungu na mbele ya sisi wanadamu.

Tunapo soma (2 thimotheo 3:16 ) Ina sema” Kila andiko lenye pumzi ya  Mungu ,la faa kwa mafundisho ,na kuwaonya watu makosa yao,na kwa kuwaongoza,na kwa kuwaadibisha  katika haki.

Neno linalo andikwa katika kitabu hicho haya kutoka katika mawazo ya wanadamu,bali Roho mtakatifu alizungumza ndani  ya   wanadamu sambamba na jinsi  walivyo ongozwa na Roho mtakatifu. Viongozi  wa nao ongoza shughuli hizi za kiroho wanahitajika kufundisha mafunzo kamili ya nayo funuliwa katika Bilblia.

Waandishi wa kitabu hiki  wali andika   wakitumia  wakati, elimu, ujuzi na nafasi za kijamii mbalimbali.

Na walipo  kusanya maandiko yote kwa kuweka kitabu kimoja yalikutwa ya naambatana.

Biblia ina tuambia  juu ya mipango ya Mungu  juu ya wokovu, ina weza  kutuongoza kwa kumaliza ubaya na kuwa katika hali njema, na hali yoyote inayo tufanya kuwa wenye zambi na wabaya wote. Lengo la biblia ni kutufanya  tujuwe na umoja kugombanisha kuto kuwa na ukabila wa rangi wowote  kwa ajili ya wokovu kupitia yesu kristo.

Agano lakale  na agano jipya  yana  tuunganisha wote  kwa yesu Kristo kama  mwokozi  kwa hali ya kiutu.  ( John 20:31) ina sema “Lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini ya kwamba yesu ndiye Kristo, Mwana wa Mungu,na kwa kuamini mwe na uzima kwa jina lake”

(2Timotheo 3:15-17) inasema” najuwa kuwa Tangu kuwa utoto umeyajuwa maandiko matakatifu yanayo kuekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika kristo Yesu. ” Kila andiko lenye pumzi ya  Mungu ,la faa kwa mafundisho ,na kuwaonya watu makosa yao,na kwa kuwaongoza,na kwa kuwaadibisha  katika haki.Ili mtu wa Mungu awe kamili,amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema.

Yaliyomo

Biblia  ni mchanganyiko wa  vitabu vigawanyikavyo kwa ahina mbili.  Agano  la Kale  na agano Jipya.

Agano lakale liliandikwa kabla ya yesu kristo, na agano jipya liliandikwa  baada ya yesu kristo,

Ndani ya biblia  muna vitabu 66 ambavyo viliandikwa na watu 40  kwa mda wa miaka 1500. Waliyaandika kwenye inchi tofauti kama vile Israel, Egypt, Italy na Babilone, Na  vitabu vyote vilivyo andikwa katika  inchi hizo , waliyaandinka  kwa kutenda  kazi  katika inchi mbali mbali  kwa malengo ya Mungu.

KUUSU AGANO LA KALE

Agano la kale lina gawanyika aina 4

A)   Vitabu vya  musa , B) Vitabu vya Historia  ,C)Vitabu vya washairi(Poetic), D)Vitabu vya unabii.

AGANO JIPYA:  Kuna aina inne

A)Rikodi za injili, B)Vitabu vya matendo ya Mitume ,C) Vitabu vya Ma baruwa ,D)Vitabu vya Ufunuo

Swali  ambalo tuna weza kujiuliza, Je Yesu Christo aliamini maneno ya agano la kale?

Tunakuta kwamba , Yesu  ni center ya sura yote ya mipango ya Biblia na wakati alipo zaliwa agano jipya  halikuwepo  na wakati huo ali tumia maandiko matakatifu kutoka  agano la kale.  Yesu aliamini kabisa maandiko matakatifu,na aliyatumia katika mafunzo yake na kukubali kama ni uongozi wa aliye juu.

Yoana 5:46-47 kwamaana kama mngali mwamini Musa,mngeniamini mimi; kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Lakini msipoyaamini maneno  yake, muta yaamini wapi maneno yangu?

Yesu , Abrahimu, Isaka , Yakobo,Daudi,na Sulemani ni watu ambao wali fuata agano lakale na mafunzo yali husu mafundisho haya  kwamba  watu hao walikuwa katika kweli  na walikubali kuwa agano la kale ni neno la Mungu.

BIBLIA  HAIWEZI KUSHUHUDIA  UONGO

Kuna watu wengi wenye elimu ya juu, wali jaribu kuta futa uongo wa biblia, bali hawakufaulu kuuona na hadi wakashindwa kabisa. Inchi nyingi  zina uakika wa ukweli wa historia ya Biblia kama vile Misri,nanive,siria,babilone,Asiriana lebanone.

UNABII  UNAHAKIKISHA UKWELI WA BIBLIA

Mungu mwenyewe ali chaguwa unabii kama uakikisho  usio na kikomo wa ukuu wake kwa  viumbe vyote(Isahia46:9-10) . Tuna elewa wazi njisi biblia ili towa unabii ulio  sahii kuusu kuzaliwa kwa yesu. Biblia ilitowa unabii ya mambo yalio pita  kabla mamia ya miaka na kuja kuwa na uwakika katika agano jipya(Mika5:2) haya yana tupa nguvu na ukweli . Biblia ina sema katika (Yeremia 30:10-11).

The PREACHING ON THE DAY OF PENTECOST


I want to tell you,Repent and be baptized,every one of you”

To show how God gave His special power, the Holy spirit,which enabled the apostles to preach the Gospel and news about the Kingdom of God the Name of Jesus Christ.

God gave the apostles His Holy Spirit so that they could teach the people.God wanted the people to change their ways and be babtised . the things that the apostles  said are now written in the Bible ,so that we can learn them too. when we understand and believe the gospel,that is the Good news about the kingdom of God and Name of Jesus Christ.

*The apostles were together in Jerusalem when there came the sound of a mighty rushing wind.

* Tongues  fire rested above each apostle and  they were able to speak in different languages and do miracles.

* The people were amazed ,some  laughed and said the apostles were drunk.

*3,000 believed the Gospel, the Good News of the Kingdom of God and the Name of Jesus Christ and were babtised.

*When we understand and believe the Gospel we  must be  babtised.

This is just brief of our teaching ,and if you need  To be explained  more  ,We are here to teach and answer your Questions. Do you need to be babtised? There are people who are waiting your acceptance.

Grace of God be with you.

THE GOOD NEWS OF THE KINGDOM


LESSON FOR   US.

God has promised to send Jesus back to set up the Kingdom.While we are waiting for him we can be busy like the disciples, learning God’s word and telling other people about our wonderful king.anyone who wants to be a disciple of Jesus must teach people that jesus is coming very soon.

To show that Jesus went to heaven, but he will come back. The work that jesus did was now to be carried on by the diciples.

Remember that:
*Jesus was with his disciples for 40 days telling them what he wanted them to do after he had left them and gone to live with God.
* He told them about the kingdom which God would set up.
* They were to wait in Jerusalem for God to send Him special power , His Holy spirit, to help them.
*They were standing together on the mount of Olives when Jesus was taken up from them into heaven.
*Then two angels spoke to them and said,”Ye men of galillee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus which is taken from you into heaven ,shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven.”
*We are waiting for jesus to come to the earth…..

Do you have any quastion? we are here to enswer your question through this blog.We will post this good news every week, but if you ask your question, we will enswer it any time.
You welcome, throught the name of jesus Christ ,

God bless.

Hello world!


Welcome to myrightnews.com! This is our first post.many people like to know, why we started this site. We started this blog in aim to inform our readers good news about the kingdom of God. 5 millions of readers  read our blog every day.Since to day we invite everyone to post theirs news,the most famous publication site in the world.
you welcome Again.

Happy blogging!
Happy Readers!

%d bloggers like this: