BIBLIA


Lesson 1 KUUSU  BIBLIA Biblia ina tufundisha wazi  kwamba  ni kitabu cha Mungu  kilicho andikwa na wanadamu kwa uwezo wa roho mtakatifu. Biblia ni maandiko matakatifu ambacho kinaleta  amani na furaha . Zaidi sana biblia  ina tujibu wakati tunapo kuwa na maswali mbalimbali  kuusu  uwepo wetu na mwisho wetu( yaani  Tangu umbaji hadi mwisho wetu)Continue reading “BIBLIA”

The PREACHING ON THE DAY OF PENTECOST


I want to tell you,Repent and be baptized,every one of you” To show how God gave His special power, the Holy spirit,which enabled the apostles to preach the Gospel and news about the Kingdom of God the Name of Jesus Christ. God gave the apostles His Holy Spirit so that they could teach the people.God wanted theContinue reading “The PREACHING ON THE DAY OF PENTECOST”

THE GOOD NEWS OF THE KINGDOM


LESSON FOR   US. God has promised to send Jesus back to set up the Kingdom.While we are waiting for him we can be busy like the disciples, learning God’s word and telling other people about our wonderful king.anyone who wants to be a disciple of Jesus must teach people that jesus is coming very soon.Continue reading “THE GOOD NEWS OF THE KINGDOM”